exemplu de proiect de finantareCOMPANII >> exemplu de proiect de finantareDELTA PROIECT CONSULTING- Targoviste
Firma specializata in consultanta in afaceri, IMM-uri, management de proiect, achizitii publice, cereri de finantare, planuri de afaceri, startegii de marketing, analiza economico-financiara. Am scris si am obtinut finantare pe programele POS CCE, POR, FEADR, SAPARD. || consultanta si management de proiect || consultanta si management de proiect

CISA- Bacau
Servicii de consultanta in afaceri si management; elaborare documentatii (plan de afaceri, cereri de finantare, SF) pentru accesare finantari; training "management prin planul de afaceri", TOT, limbi straine, management de proiect, dezvoltare comunitara || plan de afacere; cerere de finantare; management de proiect; newsletter; training in domeniul antreprenoriatului || CISA


Nu gasiti ceea ce cautati? Incercati aici:EUROPROCONS- Piatra Neamt
Firma de proiectare si consultanta || Proiect autorizatie de construire, proiect tehnic, documentatii de avizare, intocmire cerere de finantare, consultanta ||

Talm Grup Consult- Bucuresti
Firma de consultanta. Elaborare si implementare proiecte cu finantare europeana. Pornind de la evaluarea beneficiarului privind eligibilitatea acestuia conform ghidurilor de finantare, intocmim cererea de finantare, plan afaceri, studiu fezabilitate si asiguram managementul proiectului (implementarea acestuia) dupa aprobare. || Consultanta pentru afaceri si management. Intocmire memoriu justificativ/studiu fezabilitate, plan de afaceri, indicatori, cerere finantare, achizitii, implementare proiect dupaaprobare. ||

BLOOM PROJECT CONSULTING- Suceava
Companie de consultanta in management, achizitii publice, finantari nerambursabile || Asistenta administratii publice: Cereri de finantare pentru programe de finantare nerambursabila, Analize financiare, Analize socio-economice sau cost-beneficiu, Managemet proiect in faza de implementare, Dosare achizitii Consultanta IMM: Planuri de afaceri, Studii fezabilitate, Documentatii finantari nerambursabile, Management de proiect in faza de implementare, Dosare achizitii, Rapotari narative si financiare. ||

OMNIA INVEST- Vaslui
O M N I A INVEST ofera clientilor serviciul de scriere de propuneri de finantare din fonduri structurale si alte fonduri nerambursabile, care consta in transpunerea ideilor de proiect in acel format solicitat de finantator si intocmirea propunerii de finantare. Propunerea sau cererea de finantare incorporeaza in forma scrisa si documentata scopul proiectului, obiectivele acestuia, activitatile, resursele necesare, bugetul, alte informatii specifice. || O M N I A INVEST ofera servicii de scriere de proiecte si propuneri de finantare din fonduri europene, consultanta pentru finantari proiecte prin elaborarea de cereri de finantare pentru fonduri structurale si identificare de surse de finantare nerambursabila pentru proiecte. Aceste servicii se adreseaza micilor intreprinzatori si tuturor organizatiilor si institutiilor - scoli, asociatii, organizatii non-guvernamentale, primarii, autoritati locale - ce doresc sa obtina fonduri si finantari nerambursabile in mod organizat. ||

Becker Consult S.R.L.- Bucuresti
Suntem o echipă de consultantanti specializati în managementul proiectelor cu finantare europeană si avem ca obiectiv îndrumarea si oferirea unui sprijin competent potentialilor beneficiari de fonduri structurale. || Suntem alături de dvs încă de la momentul definirii ideii proiectului si vă sprijinim în toti pasii necesari pentru realizarea unei investitii de succes cu bani europeni. 1. Elaborarea documentatiei necesare pentru finantare(cerere de finantare, studii de piată si de marketing, studii de fezabilitate, planuri de afaceri). 2. Management de proiect, coordonarea obt inerii avizelor si a autoritătii necesare. 3. Asistentă specializată în realizarea caietelor de sarcini pentru dosarele de achizitii si coordonarea acestora. ||

Belsano Consult- Bucuresti
BELSANO CONSULT este o companie de consultanta ce dispune de expertiza si competente extinse in facilitarea accesului intreprinzatorilor la finantari nerambursabile care vor contribui la dezvoltarea eficienta si performanta a activitatii acestora. || BELSANO CONSULT ofera servicii complete de consultanta pentru: * Proiecte finantate din Fonduri Europene; - Consultanta si asistenta in accesarea de fonduri. - Consultanta privind eligibilitatea beneficiarului si a ideii de proiect. - Consultanta privind scrierea cererii de finantare. - Consultanta privind intocmirea bugetelor de proiect. - Consultanta privind managementul de proiect. * Managementul gestionarii si dezvoltarii companiei; * Managementul resurselor umane; * Studii si strategii de marketing. ||

TYM BUSINESS CONSULTING SRL- 0
Firma de consultanta TYM BUSINESS CONSULTING SRL sa constituit pe baza experientei conducerii si a echipei societatii, in urma unei nevoi reale de sprijin pentru intreprinderi mici si mijlocii si a institutiilor publice locale de a indentifica si intocmi programe de finantare, implementarea sistemului de management conform standardelor ISO. ||  informare privitoare la oportunitatile de finantare nerambursabila disponibile  incadrarea proiectului dvs. intr-un anume program de finantare.  verificare eligibilitate solicitant, eligibilitate proiect si efectuarea de recomandari sau propuneri de solutii ● intocmire studii de prefezabilitate ● intocmire studii de fezabilitate si analiza cost/beneficiu ● intocmire planuri de afaceri ● scrierea cerere de finantare nerambursabila si a tuturor anexelor sale ● asistenta in domeniul procedurilor de achizitii publice ● servicii de management de proiect ● consiliere ... ||

ELA FINANCIAR SRL- Bucuresti
Firma de intermedieri financiare / Broker Credit & Leasing || Pentru firme: Linii de credit / Credite pentru investitii / Finantare de proiect / Leasing auto / Leasing imobiliar / Leasing echipamente si utilaje Pentru persoane fizice: Credite imobiliare si ipotecare / Credite auto / Credite nevoi personale cu si fara garantie / Orice tip de leasing || Peste 400 produse bancare si non-bancare in portofoliu. Finantare pentru camioane, cap tractor si semiremorci second-hand an fab. min 2000.

IOAN COMAN=LEONIDAS CONSULTANTA FONDURI EUROPENE- SIBIU
- Intocmirea documentatiilor necesare accesarii fondurilor, indiferent de programul pe care se solicita finantare (POS CCE, POS DRU, POR, PNDR, etc). - Intocmirea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, conform cerintelor legale in vigoare si a Ghidurilor Solicitantului. - Intocmirea de analize financiare, analize de sustenabilitate, multicriteriale. - Intocmirea analizelor cost-beneficiu pentru proiecte. - Intocmirea cererii de finantare. - Intocmirea devizelor generale - Completarea documentelor anexe Cererii de Finantare pentru toate axele. - Depunerea documentatiei, spre aprobare, la Autoritatea de Management. - Feedback ... || -PROIECTE ACC; ESARE FONDURI EUROPENE, PE TOATE PROGRAMELE OPERATIONALE; -PLAN DE FEZABILITATE/PLAN DE FACERI/PROIECT TEHNIC; -CERERE DE FINANTARE; -IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE PROIECTE DERULATE ||

EXPERT MUNTENIA- Pitesti
consultanta ptr.oportunitati de afaceri, dezvoltarea firmei, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, proiecte de finantare, management de proiect || consultanta economica ||

INFO EURO CONSULT- Constanta
societate ce are ca obiect principal de activitate consultanta in vederea intocmirii documentatiei programelor de finantare Phare, Sapard dar si pe alte linii de finantare || CONSULTANTA PROGRAME DE FINANTARE Phare, Sapard; consultanta in afaceri; contabilitate ||

consultim- Timisoara
s.c.consultim s.a. este o societate de consultanta avand aria de acoperire zona V-Vest romania. || consultanta obtinere finantare evaluari de active si societati comerciale management de proiect autorizatii de mediu ||

DUPLICOM GRUP S.R.L.- Vaslui
Firma se ocupa cu sprijinirea solicitantilor de fonduri UE in a identifica sursele de finantare, elaborare proiecte complete de finantare, intocmire planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de piata, implementare proiecte cu finantare nerambursabila. Firma este atestata si pentru proiectarea si executia de lucrari de impadurire De asemeni, este atestata pentru proiectarea de drumuri forestiere. || Consultanta pentru accesarea de fonduri europene Elaborare dosare de achizitii Elaborare dosare de plata Elaborare studii de fezabilitate Elaborare proiect tehnic Servicii de formare profesionala Consultanta in agricultura Consultanta in silvicultura Proiectare pentru constructii civile, industriale Proiectare drumuri forestiere Proiectare si executie lucrari de impădurire Consultanta infiintare firme ||

Marketing Development s.r.l.- Bucuresti
MARKETING DEVELOPMENT furnizeaza servicii de consultanta in domeniul accesarii fondurilor europene. Suntem membru ACRAFE (Asociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene) || Management de proiect: - servicii de consultanta si asistenta cu privire la identificarea si fructificarea oportunitatilor de finantare nerambursabila aplicabile tuturor categoriilor de beneficiari eligibili - elaborarea documentatiilor de diverse tipuri solicitate in vederea accesarii acestor programe (studiu de fezabilitate, plan de afacere, cerere de finantare) - managementul implementarii proiectului finantat (raportari catre Autoritatile de Management, cereri de rambursare) ||

micostyproiect- Botosani
S.C. Micostyproiect S.R.L. ofera consultanta si intocmeste documentatie pentru realizarea de constructii civile(case, blocuri, garaje etc.), constructii industriale si agricole pentru judetele Botosani, Suceava, Iasi, Vaslui, Galati, Braila. || 1. PUZ(Proiect Urbanistic Zonal) 2. PUD(Proiect Urbanistic de Detaliu) 3. SF(Studiu de Fezabilitate) 4. PAD(Proiect Autorizare Demolare) 5. PAC(Proiect Autorizare Constructii) 6. PT si DDE(Proiect Tehnic si Detalii de Executie) ||

GPA BUSINESS CONSULTING- Cluj-Napoca
Consultanta in afaceri si management ||  Solutii integrate de dezvoltare, Solutii optime de finantare si garantare, Analiza de cost si optimizarea fluxurilor financiare, Evaluarea afacerii si companiei, Management de proiect, Management de criza ||

MIRABILIS SRL- Targu Mures
Oferim servicii profesioniste de consultanta pentru castigarea finantarilor nerambursabile, care constau in: - stabilirea eligibilitatii; - intocmirea documentatiei de finantare: cerere de finantare, plan de afaceri, etc; - implementarea proiectelor finantate. || - cerere finantare - plan de afaceri - plan de marketing - analiza cost-beneficiu - studiu de fezabilitate - plan de investitii ||

LUMRO CONSULTING- Timisoara
Firma de consultanta cu experienta in atragerea de finantari SAPARD si in monitorizarea implementarii proiectelor aprobate. || Intocmire documentatie pentru proiecte SAPARD (memoriu justificativ, plan de afaceri, partea economica a studiului de fezabilitate, cerere de finantare integral, monitorizare implementare proiect) ||

orizont proiect- Bucuresti
consultanta infrastructura si proiectare lucrari edilitare || - proiectare lucrari edilitare - consultanta la intocmirea aplicatiior pentru finantare din fonduri alocate de Uniunea Europeana ||

ARTHENA CONSULTING SRL- Bucuresti
Firma a deschis "SCOALA DE PROIECTE" care organizeaza cursuri pe teme de management de proiect, finantari nerambursabile, achizitii publice, sustinute de catre lectori cu experienta in domeniile respective. || Training: \"Proiecte de succes cu finantare europeana\" Training: \"Achizitii publice\" Training: \"Management de proiect\" Servicii de consultanta pentru obtinere finantari nerambursabile din instrumente structurale; Servicii de consultanta in domeniul standardelor internationale: ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000 (HACCP) ||

TOMAD CONSULTING EXPERTS- Cluj Napoca
Suntem consultanti cu experienta in identificarea surselor de finantare pentru proiecte de investitii, atragerea de fonduri si implementarea proiectelor. Calificari: - Experti accesare fonduri; - Experti achizitii publice; - Manageri de proiect; - Experti in administrarea afacerilor; - Experti in investitii publice; - Experti in evaluarea afacerilor. Experienta noastra: Activam in managementul proiectelor si managementul afacerilor din anul 2003; Pe parcursul colaborarii atat cu mediul de afaceri cat si cu institutiile publice, am acumulat o experienta vasta in domeniul cresterii productivitatii, infrastructurii de tursim, infrastructurii sociale, energiei verzi, protectiei ... || Elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila ||

PROIECT TEAM5 - Cluj-Napoca
PROIECT TEAM5 este companie construita pe experienta interna si internationala a unui grup de tineri profesionisti in domeniul IT. || PROIECT TEAM5 ofera in principal produse de tip software create si adaptate in conformitate cu exigentele clientilor sai. ||

BRAIN GROUP- Focsani
FIRMA DE ASIGURARE-REASIGURARE-FINANTARE FONDURI NERAMBURSABILE || FINANTARE PROIECTE NERAMBURSABILE ||

TimConsult Expert- Iasi
TimConsult Expert va ofera consultanta in accesarea de fonduri rambursabile si nerambursabile provenite din programe sau alte surse de finantare. Suntem o firma de consultanta europeana experta in medierea fondurilor comunitare nerambursabile intre potentialii beneficiari si institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare. Am dezvoltat o retea de colaboratori profesionisti si firme specializate pentru a putea beneficia de o arie cat mai larga de expertize: economisti, juristi, auditori, evaluatori, consultanti in resurse umane, consultanti in tehnologia informatiei(IT). || Servicii de diagnoza Servicii de elaborare proiect Servicii de implementare proiect Servicii de consultanta financiar-contabila Servicii de consultanta juridica Servicii de consultanta in IT ||

Romhart S.R.L.- Piatra Neamt
- firma distributie de produse din hirtie si carton, tuburi din carton. || - hartie: igienico-sanitara, testliner, kraftliner, offset; - carton: pentru tuburi folosite in scop industrial, triplex, duplex cretat; - tuburi din carton; - executia de proiecte de finantare europeana - management de proiect; ||

simi- Bucuresti
traducere, proiectare, desen || traduceri, proiecte tehnice || proiect tehnic, proiect economic

PROIECT MECANICA CEAHLAU- Piatra Neamt
Colectivul de lucru al societatii este format din cei mai buni proiectanti care au lucrat in departamentul proiectare al SC Mecanica Ceahlau SA, cu o vechime in activitatea de proiectare de peste 20 de ani. || Proiect Mecanica Ceahlau este o societate cu 6 angajati. Are ca activitate principala proiectarea asistata de calculator pentru: -masini si utilaje agricole; -SDV-uri; -programare debitare laser si indoire abkant CNC ; -elaborare documentatie pentru depunerea ofertei si contractare proiecte cu finantare publica, urmarire proiecte in derulare. -consultanta si elaborare dosare pentru achizitionarea cu fonduri europene a utilajelor agricole, agroturism, finanatare. - transpunere desene de pe hirtie, calc in format electonic cu programe tip AutoCad si SolidWor ||

Business Concept- Cluj
Oferim servicii de consultanta in management de proiect, resurse umane, diagnoza organizationala si marketing || Business Concept ofera urmatoarele servicii: - intocmire dosare de finantare si creditare - selectie si recrutare personal - analize de diagnoza organizationala - campanii de si strategii de marketing |||