Membru GRATUIT        PQ CONSULT
- Design and development documentation for items for freight and passenger cars
- Consultations on railway rolling stock
- Design various steel structures, copying drawings
- Understanding and Implementing ISO 9001:2008 and ISO/IEC 17025
- Business intermediation


OFERTA PRODUSE/SERVICII :: - Proiectare și dezvoltare documentație pentru elementele de vagoane de marfă și pasageri
- Consultații în domeniul materialul rulant de cale ferată
- Proiectare diverse structuri metalice, copiere desene
- Redactare și implementare ISO 9001:2008 si ISO/IEC 17025
- Intermedieri afaceri
// // CUI: 23660332

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]