Membru GRATUIT        M HOLDING INTERNATIONAL INC LTD
Tehnologii pentru energii regenerabile
Calitatea de bază [EPC] – engineering, procurement, construction
1. Servicii specializate:
• Consultanță generală, financiară și tehnologică cu audierea locației;
• Studii de Oportunitate/Soluție/Pre-Fezabilitate;
• Studii de Fezabilitate conform HG nr.28/2008 (SF);
• Întocmirea tuturor documentațiilor necesare cf. legii inclusiv de acreditare ANRE pentru obtinerea acreditării centralelor electrice E-SRE și acreditare OPCOM pentru obținerea dreptului de tranzacționare a CV;
• Proiectul Tehnic (PTh);
• Întocmirea documentației de acreditare OPCOM pentru obținerea dreptului de tranzacționare a CV;
• Construirea/realizarea centralelor E-SRE;
2. Furnizare echipamente pentru centrale fotovolataice (panouri PV, suporți, invertoare, transformatoare, sisteme paratrăznet, sisteme comunicare, sisteme antiefracție perimetrale și video, etc);
3. Montaj și punere în funcțiune
4. Monitorizare, servisare și mentenanță.
Principiile de bază care guvernează societatea

1.
Noi acoperim cerințele pieței în domeniul energiilor regenerabile, apărarea și conservarea mediului înconjurător, prin folosirea de tehnologii ecologice de vârf, pure și/sau hibridizate, îmbinarea proceselor naturale cu procedurile tehnologice adecvate fiecărui proiect, folosind proceduri de engineering și construcție, pentru elaborarea și punerea în funcțiune „la cheie” a proiectelor cerute de beneficiari prin consiliere competentă, gasirea soluțiilor specifice fiecărui proiect, montarea, servisarea, maintenanța componentelor cu respectarea cerințele beneficiarului precum și școlarizarea personalului atât a cllienților cât și a dealerilor noștri.

2.
Clienților/Beneficiarilor noștrii le oferim exact acele soluții care corespund cererilor și specificațiilor cerute, cu o calitate excelentă și la un preț optimal.

3.
Dorim ca în toate relațiile de afaceri să participăm cu un un comportament echitabil și echilibrat pe termen lung, menținând și cimentând astfel legăturle noastre de parteneriat și cooperare.

4.
În toate activitățile noastre vom aborda un comportament adecvat, care să ducă la conservarea și îmbunătățirea condițiilor mediului înconjurător.

5.
Imperativ trebuie să generăm profit și plusvaloare, care să asigure existența și dezvoltarea societății pe termen lung, precum și o dobândă adecvată a capitalului investit.

6.
Suntem interesați să inițiem și să menținem relații bune de cooperare și colaborare atât cu statul și cu alte instituții publice.

7.
Considerăm cote de piață ca un factor foarte important și esențial pentru asigurarea existenței societății. Noi dezvoltăm și asigurăm înalte cote de piață cu o politică activă de marketing având ca țel o maximală și economică pătrundere pe piață.

8.
Toate acțiunile și evenimentele din viața societății stau întotdeauna sub primatul de păstrare a liberei noastre decizii.


OFERTA PRODUSE/SERVICII :: Portofoliul de activități
1) Termo energie din resurse regenerabile
- tehnologie termo solară;
- tehnologie pe pompe de căldură (apă-apă, sol-apă, aer-apă, geotermal-apă);
- tehnologie pe cogenerare (cogeneratoare pe gaz, pentru energie termică și curent electric);
- tehnologie de răcire cu ajutorul energiei termo solare;
- instalații secundare pentru încălzire răcire cu vase capilare " CLINA" ;
- etc.
2) Energie electrică:
- tehnologie fotovoltaic solară;
- tehnologie eoliană;
- tehnologie hidro;
- tehnologie cogenerare de înaltă performanță;
- tehnologie evacuare putere în SEN și insulară.
3) Instalații hibride și speciale:
- tehnologie pentru filtrarea micronică a uleiurilor ne mai necesitând schimbul de ulei;
- tehnologie cu aditivi ceramici pentru șlefuirea suprefețelor metalice și diminuarea frecărilor pentru economia de combustibil și prelungirea vieții agregatelor;
- tehnologie bioconvertoare pentru folosirea biocombustibililor la motoarele Diesel.
4) Producerea de energie din resurse regenerabile cu evacuare putere în rețeaua națională;
5) Folosirea plantelor pentru îmbunătățirea ambientului în clădiri și grădini, acoperișuri verzi:
- Peisagistică exterioară și interioară, acoperișuri verzi;
- Instalații de ventilație și climatizare active și pasive.
6) Marketing și vânzare:
- ceasuri Elvețiene, marca „Jowissa – swiss made”;
- ambarcațiuni Olandeze marca „Jata Boats”;
7) Închiriere spații în imobilele proprii;
// Wagner & Co. Solartechnik (tehnologie termosolara);
Canadian Solar (panouri fotovoltaice);
REFUsol invertoare on-grid;
Cutii de jonctiune DC HENSEL;
Cutii de jonctiune AC PADCION;
SMA invertoare fotovoltaice si eoliene pentru insule electrice cu acumulatori;
ROPATEC & AEOLOS (eoliene cu turbina verticala);
hotjet & Dimplex (pompe de caldura);
Sistemul CONCREWALL;
Filtre Trabold;
Ambarcatiuni Jata-Boats Olanda; // CUI: RO8990892

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]