Membru GRATUIT        KVB ECONOMIC
KVB reprezinta un grup experti specializati in lucrari de proiectare, consultanta, cercetare, asistenta tehnica, servicii de protectia mediului si dezvoltare urbana si rurala.
Serviciile KVB se adreseaza societatilor comerciale si administratiilor publice.

OFERTA PRODUSE SERVICII :: Servicii de proiectare

Proiectare completa si asistenta tehnica pentru sisteme de alimentare cu apa.
Proiectare completa si asistenta tehnica pentru sisteme de canalizare.
Proiectare completa si asistenta tehnica pentru sisteme de epurare a apelor uzate menajere si industriale.
Proiectare completa si asistenta tehnica pentru sisteme de gestionare a deseurilor.
Proiectare completa si asistenta tehnica pentru lucrari de reabilitare a drumurilor (asfaltari, pietruiri, sistematizari etc).
Proiectare completa si asistenta tehnica pentru sisteme de preventie in vederea protectiei mediului.
Proiectare completa pentru implementarea tehnologiilor BAT.


Servicii privind protectia mediului

Documentatii de autorizare (A.P.M. si A.N.A.R.).
Tehnologii noi de epurare/inertizare a apelor uzate si a deseurilor.
Gestiunea deseurilor.
Reconstructia ecologica.
Sisteme de monitoring integrat / factori de mediu.
Studiu de impact asupra mediului.
Bilanturi de mediu de nivel I si II.
Memorii tehnice pentru obtinerea acordului de mediu.
Documentatii privind riscul de poluare.
Examinarea amplasamentului, culegerea datelor specifice amplasamentului si activitatii propuse. sau existente pe amplasament.
Prelevarea de probe de sol, aer, apa si masuratori privind poluarea sonora.
Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor de gospodarire a apelor.
Pregatirea dosarelor pentru obtinerea atestarii persoanelor fizice sau juridice pentru eloborarea studiilor de impact si a bilanturilor de mediu.
Pregatirea dosarelor pentru obtinerea atestarii persoanelor juridice pentru elaborarea documentatiilor de gospodarire a apelor.
Studii privind evolutia dispersiei poluantilor in apele subterane.
Documentatii tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de mediu.
Monitorizarea factorilor de mediu.
Elaborarea de masuri de protectia factorilor de mediu la poluari generate de diferite activitati.
Consultanta pe probleme de mediu. // // CUI: 18134684

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]