Membru GRATUIT        PRIME BUSINESS SOLUTIONS SRL
CONSULTANTA IN AFACERI SI MANAGEMENT
-consultanta, asistenta de specialitate, management operational in domeniul protectiei mediului; managementul deseurilor, inclusiv audit de deseuri, responsabilitati de mediu conform cerintelor legale si reglementate (autorizatii de mediu)
-servicii de formare profesionala si/sau instruiri pentru personalul cu responsabilitati in domeniul mediului (responsabili gestiunea deseurilor, auditori de mediu - specializarea Schimbari climatice)
-consultanta si asistenta de specialitate privind domeniul Schimbari Climatice-emisii de gaze cu efect de sera: documentatie de fundamentare autorizatie EGES, inclusiv intocmire Plan monitorizare EGES perioada 2013-2020; audit de mediu - EGES, pentru managementul autorizatiei EGES; consultanta pentru oportunitati de afaceri din tranzactionarea certificatelor EGES etc.
-consultanta pentru proiectarea si implementarea sistemelor de management conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 etc.

OFERTA PRODUSE/SERVICII :: CONSULTANTA TEHNICA SI MANAGERIALA, DOMENII: PROTECTIA MEDIULUI, SISTEME DE MANAGEMENT, INGINERIE (CHIMIE, METALURGIE), ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA OPORTUNITATI DE AFACERI IN DOMENIUL TRANZACTIONARII CERTIFICATELOR EGES etc. // // CUI: 17900597

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]