Membru GRATUIT        CENTRUL MEDICAL VALIMAR
 MEDICINA MUNCII : examen medical periodic, la angajare, de adaptare, electrocardiograme, audiometrii, spirometrii, visiotest, analize medicale specifice categoriilor profesionale, consiliere pentru promovarea sănătății la locul de muncă, conform H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.
 UNITATE MEDICALĂ MOBILĂ : “clinica pe roți” cu posibilitate de deplasare în țară la orice punct de lucru al societății d-voastră, pentru consultații și screening medical, analize medicale, în condiții deosebite de calitate și confort.
 CABINET PSIHOLOGIC:testare psihologică


OFERTA PRODUSE SERVICII ::  MEDICINA MUNCII : conform H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.
 UNITATE MEDICALĂ MOBILĂ
CABINET PSIHOLOGIC
 LABORATOR DETERMINĂRI NOXE
 LABORATOR MEDIU
 LABORATOR ANALIZE MEDICALE
 SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ : serviciu extern de prevenire și protecție în domeniul sănătății și securității în muncă (certificat de abilitare nr. 94/2007 emis de M.M.F.E.S. – Direcția de Muncă și Protecție Socială Bacău) – consultanță, audit, instruire, documentație, pentru protecția muncii și S.S.M. în conformitate cu Legea 319/2006.
 MEDICINĂ GENERALĂ, CARDIOLOGIE, //  LABORATOR DETERMINĂRI NOXE profesionale pentru fiecare loc de muncă, interpretarea buletinelor toxicologice de mediu si biotoxicologice, cu recomandări privind înbunătățirea condițiilor de muncă și a măsurilor de protecție colectivă și individuală (certificat de abilitare nr. 41/2007 emis de Ministrul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică București)
 LABORATOR MEDIU : determinări fizice, chimice, biologice, bacteriologice din aer, apă, sol privind calitatea factorilor de mediu.
 LABORATOR ANALIZE MEDICALE : analize biochimice, hematologice, bacteriologice, parazitologice, serologice, // CUI: 18277846

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]