Membru GRATUIT        FYNA CONT EXPERT SRL
Societate de contabilitate ofera servicii de:
-contabilitate financiara
-contabilitate primara
-salarizare
-resurse umane

OFERTA PRODUSE/SERVICII ::
Contabilitate financiară

ü Consiliere în întocmirea documentelor contabile primare ;
ü Organizarea sistemului contabil și definirea procedurilor de lucru ;
ü Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare ;
ü Întocmirea notelor contabile pentru fiecare tip de operațiune ;
ü Întocmirea balanței de verificare lunară ;
ü Organizarea și administrarea înregistrărilor contabile și a registrelor contabile ;
ü Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare, registrului de evidență fiscală ;
ü Calculul impozitului pe profit , întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale ;
ü Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende ;
ü Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale ;
ü Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare ;
ü Întocmirea și depunerea situației financiare semestriale ;
ü Întocmirea si depunerea bilanțului contabil ;
ü Consultanță privind legislația financiar & contabilă strict legată de obiectul de activitate ;
ü Reglarea și urmărirea fisei pe plătitor, efectuarea de punctaje cu administrația financiară ;
ü Informarea lunară a conducerii societății despre rezultatele financiar – contabile
ü Informarea permanentă și în timp util a conducerii privind reglementările din domeniul fiscal și financiar & contabil ;
ü Întocmirea de rapoarte solicitate suplimentar de conducerea societății ;
ü Întocmirea de dosare credite, dosare leasing ;
ü Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor de plată a acestora ;
ü Alte situații financiare specifice activității ;
ü Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori ;
ü Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării ;

Contabilitate primară
ü Contabilitatea registrului de casă ;
ü Contabilitatea notelor de intrare – recepție (NIR-uri) ;
ü Întocmirea bonurilor de consum ;
ü Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie ;
ü Completarea de ordine de plată sau foi de vărsământ pentru contribuții.

Servicii de salarizare
ü Preluarea pontajelor pentru întocmirea ștatului de salarii ;
ü Întocmirea și depunerea ștatelor de salarii ;
ü Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plată aferente salariilor ;
ü Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor aferente salariilor: CAS, șomaj, CASS, ITM ;
ü Întocmirea și depunerea fișelor fiscale .

Resurse umane
ü Întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă la ITM ;
ü Întocmirea și înregistrarea actelor adiționale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM ;
ü Completarea registrului general de evidență a salariaților ;
ü Întocmirea adeverințelor de salariu ;
ü Consultanță privind salarizarea ;
ü Depunerea carților de muncă la ITM ;
ü Întocmirea dosarului de personal pentru fiecare angajat . // // CUI: 22321044

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]