Membru GRATUIT        FYNA CONT EXPERT SRL

contabilitate si salarizare

::::


Contabilitate financiară

- Consiliere în întocmirea documentelor contabile primare ;
- Organizarea sistemului contabil și definirea procedurilor de lucru ;
- Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare ;
- Întocmirea notelor contabile pentru fiecare tip de operațiune ;
- Întocmirea balanței de verificare lunară ;
- Organizarea și administrarea înregistrărilor contabile și a registrelor contabile ;
- Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare, registrului de evidență fiscală ;
- Calculul impozitului pe profit , întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale ;
- Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende ;
- Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale ;
- Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare ;
- Întocmirea și depunerea situației financiare semestriale ;
- Întocmirea si depunerea bilanțului contabil ;
- Consultanță privind legislația financiar contabilă strict legată de obiectul de activitate ;
- Reglarea și urmărirea fisei pe plătitor, efectuarea de punctaje cu administrația financiară ;
- Informarea lunară a conducerii societății despre rezultatele financiar contabile
- Informarea permanentă și în timp util a conducerii privind reglementările din domeniul fiscal și financiar contabil ;
- Întocmirea de rapoarte solicitate suplimentar de conducerea societății ;
- Întocmirea de dosare credite, dosare leasing ;
- Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor de plată a acestora ;
- Alte situații financiare specifice activității ;
- Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori ;
- Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării ;

Contabilitate primară
- Contabilitatea registrului de casă ;
- Contabilitatea notelor de intrare – recepție (NIR-uri) ;
- Întocmirea bonurilor de consum ;
- Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie ;
- Completarea de ordine de plată sau foi de vărsământ pentru contribuții.

Servicii de salarizare
- Preluarea pontajelor pentru întocmirea ștatului de salarii ;
- Întocmirea și depunerea ștatelor de salarii ;
- Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plată aferente salariilor ;
- Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor aferente salariilor: CAS, șomaj, CASS, ITM ;
- Întocmirea și depunerea fișelor fiscale .

Resurse umane
- Întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă la ITM ;
- Întocmirea și înregistrarea actelor adiționale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM ;
- Completarea registrului general de evidență a salariaților ;
- Întocmirea adeverințelor de salariu ;
- Consultanță privind salarizarea ;
- Întocmirea dosarului de personal pentru fiecare angajat .

Analiză financiară
Un rol important în dezvoltarea IMM-urilor îl are analiza financiară.
Analiza financiară presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri și a bilanțului prescurtat.


PRET: RON
FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]