Membru GRATUIT        ECOLOGIE-EXPERT (ECOEXPERT)
Companie din Republica Moldova in domeniul Consultantei si Serviciilor de mediu.

EcoExpert propune sugestii întru implementarea ideilor durabile inovative care ar avea un impact sinergic asupra economiei și mediului. Ne focusăm asupra necesităților clienților noștri în bază de proiecte specifice complexe, fie ele mari sau mici. Din serviciile propuse putem menționa:

Consultanță de mediu;
Proiectare tehnică;
Standarde ISO 9001 și 14001.
Compania este orientată întru implementarea proiectelor în baza componentelor de mediu cum ar fi:

Aer atmosferic;
Ape de suprafață și freatice;
Sol și agrochimie;
Biodiversitate (floră și faună);
Gestionarea deșeurilor.

OFERTA PRODUSE/SERVICII :: Elaborarea de studii: Prefezabilitate, Fezabilitate, Evaluarea impactului de mediu, Plan Local de Acțiuni pentru Mediu, Audit de mediu.
Servicii de consultanță : Implementarea ISO:9001si ISO:14001, Elaborarea proiectelor pentru depunerea la donatorii externi apeduct, canalizare, finanțare de carbon, amenajarea teritoriului, reabilitarea spațiilor verzi.
Servicii de proiectare (detinem licenta pana in 2013): Sisteme de apeduct, Sisteme de canalizare, Stații de epurare a apelor uzate, Rampe de depozitare a deșeurilor.
Oferim training: managementul componentelor de mediu. // // CUI: 1008600004630

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]