Membru GRATUIT        INFOCAD GT
- ridicări topografice de detaliu pentru planuri cadastrale;
- măsurători în cariere în vederea calculării volumelor excavate sau în depozite ;
- trasare de detaliu al lucrărilor de construcții în conformitate cu proiectul ;
- ridicări de execuție și obținerea datelor necesare pentru proiectare în vederea întocmirii planului general de execuție la lucrări de construcție și montaj ;
- asistență de specialitate pe parcursul execuției - trasarea axalor construcției, trasarea axelor pe împrejmuirea trasării, trasarea de detaliu a fundațiilor, etc. ;
- lucrări topografice pentru montarea elementelor de construcții și a utilajului tehnologic: verificarea poziției și la nivel a elementelor de construcție/montaj, conform proiect ;
- asistență de specialitate în timpul execuției de drumuri: verificarea conformității cu proiectul a trasării de detaliu, lucrări de nivelment, ridicări topografice și legarea de rețeaua geodezică; verificarea trasării și execuția curbelor circulare, progresive, cu racordări parabolice, cu clotoide și a curbelor verticale, pasajelor la nivel, pasajelor subterane, ridicări topografice de detaliu;
- ridicări topografice de detaliu a zonei de traversare a cursului de apă, transmiterarea cotelor peste cursuri de apă, trasarea de detaliu și verificarea în plan și la nivel a lucrărilor de apărări de maluri;
- verificarea la nivel și a verticalității elementelor la infrastructurile înalte;
- lucrări topografice în timpul execuției infrastructurii la poduri: trasarea de detaliu a fundațiilor, ridicarea de execuție;
- verificarea montării și poziționării tablierelor la poduri ;
- lucrări topografice de trasare la ansamblarea elementelor prefabricate de beton armat;
- trasarea pe teren a traseelor de conducte, canale și cabluri ;
- trasarea pe teren a liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune ;
- ridicări topografice de detaliu pentru amenajări privind protecția mediului.


OFERTA PRODUSE/SERVICII :: Studii topografice
Documentatii cadastrale
Trasari de orice fel: axe constructii, elemente drumuri, puncte de granituire (limita) // Documentatii tehnice cadastrale, Planuri de situatie, Asistenta topo in constructii // CUI: RO 14268985

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]