Membru GRATUIT        SC GREEN CONSULTING SERVICES SRL
S.C. Green Consulting Services S.R.L este o companie de consultanta cu un profil aparte pe piata romaneasca. Compania a dezvoltat un set de servicii tehnic-administrative suport pentru firmele de consultanta in constructii si, in acelasi timp, asigura servicii clasice de consultanta in managementul proiectelor - de la redactarea cererii de finantare pana la supervizare si implementare. Astfel, GCS sprijina organizatiile si oamenii responsabili de performantele acestora in atingerea scopurilor propuse, in sectoare variate de activitate - infrastuctura sociala, educationala, de mediu.

OFERTA PRODUSE SERVICII :: Servicii suport de tip tehnic si administrativ pentru companiile de consultanta si constructii

# Servicii suport de tip traducere/sinteza/interpretariat;
# Servicii suport juridice pentru contracte cu finantare publica/europeana, precum si pentru contractele de munca/colaborare incheiate cu personalul recrutat
# Asistenta juridica specifica contractelor de finantare tip Phare/fonduri structurale
# Recrutare experti in conformitate cu Termenii de Referinta, managementul resurselor umane
# Redactarea rapoartelor lunare, intermediare si finale pentru proiecte finantate din fonduri europene nermabursabile
# Gestionarea corespondentei cu autoritatea contractanta in baza clauzelor contractuale asumate de contractor/supervizorul lucrarilor/beneficiar, precum si in baza FIDIC (in cazul proiectelor de infrastructura finantate din fonduri publice sau europene);
# Planificarea activitatii, managementul riscurilor;


Servicii specifice Contractelor de lucrari finantate din fonduri intra si extra comunitare

# Consultanta juridica in domeniul achizitiilor publice (OUG 34/2006, inclusiv modificarile ulerioare)
# Verificarea documentelor necesare demararii implementarii Contractului (verificarea garantiilor de buna executie si/sau avans)
# Elaborarea si verificarea Graficului de lucru (Sub-Clauza 8.3 FIDIC CoC Red Book)
# Pregatirea certificatelor de plata
# Monitorizarea cashflow-ului
# Analiza claim-urilor si solutionarea disputelor


Servicii de consultanta pentru dezvoltarea afacerilor si a resursei umane

# Expertiza in accesarea fondurilor UE nerambursabile (pre aderare si structurale)
# Experienta in implementarea proiectelor co finantate din fonduri UE nerambursabile
# Identificarea oportunitatilor de dezvoltare a afacerii
# Stabilirea principalelor surse de finantare pentru oportunitatile de dezvoltare a afacerilor
# Accesarea fondurilor europene - redactare cereri de finantare, identificare posibili parteneri, relationare cu autoritatea contractanta


Servicii suport de tip financiar pentru companiile de consultanta si constructii

# Management financiar pentru companii sii pentru proiecte; servicii suport pentru gestionarea eficienta a conturilor
# Pregatirea rapoartelor financiare
# Pregatirea cashflow-ului
# Procesarea si managerierea avansurilor, imprumuturilor si a diurnelor // // CUI: 25330780

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]