Membru GRATUIT        SACORA CAD SRL
Sacoracad Deva - Topografie - Geodezie, Cadastru
Vanzare echipamente topografice Statii totale si GPS-uri diferentiale RTK

OFERTA PRODUSE/SERVICII :: Documentatii cadastrale Ón vederea inscrierii in carte funciara o imobilelor (caz, terenuri intravilane si extravilane)
Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura (drumuri, canalizare, apa, etc)
Trasarea Ón teren a diverselor proiecte tehnice
Planuri si harti topografice si analogice pe suport digital
Urmarirea Ón timp o comportamentului constructiilor de importanta majora
Alte aplicatii specifice topografiei ingineresti
Dezmembrari, parcelari, lotizari de terenuri si comasari
Ridicari topografice si trasari constructii, cote, limite de proprie // SOUTH, Pentax, Spectra Survey, Nikon // CUI: 25897190

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]