Membru GRATUIT        INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM
ICECHIM activeaza de peste 60 de ani in domeniul cercetarii – dezvoltarii in chimie si petrochimie si are ca directii principale de cercetare cercetarile aplicative, cercetarile fundamentale de baza si orientate si cercetarile analitice.
Cercetarile aplicative se axeaza pe domeniile: valorificarea bioresurselor; nanoștiințe și nanomateriale; protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor; creșterea competitivității produselor industrial; retehnologizarea și revitalizarea industriei chimice și petrochimice românești și recuperarea, reciclarea și valorificarea subproduselor.
Cercetările fundamentale de bază și orientate sunt realizate în scopul aprofundării și creșterii nivelului cunoștințelor în domeniile: mecanisme de reacție, cinetică, chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare, operații unitare, sonochimie.
Cercetările analitice sunt activități conexe și implică:transferul tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanță, marketing și servicii în domeniul de profil; servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratoarelor acreditate conf.ISO 17025; elaborare de strategii, studii de diagnoză și prognoză în domeniul propriu de activitate; elaborare de norme și standarde aliniate la sistemul de calitate intenațional; asistență tehnică și expertize tehnice de specialitate; dezvoltarea sistemului informațional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date și imagini, a modelării și stimulării proceselor chimice și petrochimice. Formare și specializare profesională, de nivel mediu, în domeniul propriu de activitate.


OFERTA PRODUSE SERVICII :: Laboratoarele din cadrul celor 5 departamente ICECHIM (Bioresurse, Biotehnologie, Analize, Teste si Incercari, Polimeri, Tehnologie chimica si petrochimica) efectueaza cercetare in domeniul chimiei si petrochimie si oferta servicii de analize, teste, incercari la cererea altor institute sau a persoanelor juridice si fizice interesate de aria de activitate. // // CUI: RO 262799

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]