Membru GRATUIT        IOAN COMAN=LEONIDAS CONSULTANTA FONDURI EUROPENE
- Intocmirea documentatiilor necesare accesarii fondurilor, indiferent de programul pe care se solicita finantare (POS CCE, POS DRU, POR, PNDR, etc).
- Intocmirea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, conform cerintelor legale in vigoare si a Ghidurilor Solicitantului.
- Intocmirea de analize financiare, analize de sustenabilitate, multicriteriale.
- Intocmirea analizelor cost-beneficiu pentru proiecte.
- Intocmirea cererii de finantare.
- Intocmirea devizelor generale
- Completarea documentelor anexe Cererii de Finantare pentru toate axele.
- Depunerea documentatiei, spre aprobare, la Autoritatea de Management.
- Feedback permanent oferit partenerilor, precum si solutionarea clarificarilor solicitate de catre Autoritatile de Management.
- Sprijin in implementarea proiectelor, indiferent de masura de finantare, care include:
o Managementul proiectelor,
o Intocmirea caietelor de sarcini pentru licitatii si organizarea de licitatii,
o Realizarea de analize ex-post pentru proiectele implementate.OFERTA PRODUSE/SERVICII :: -PROIECTE ACC;ESARE FONDURI EUROPENE, PE TOATE PROGRAMELE OPERATIONALE;
-PLAN DE FEZABILITATE/PLAN DE FACERI/PROIECT TEHNIC;
-CERERE DE FINANTARE;
-IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE PROIECTE DERULATE // // CUI: 23047932

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]