Membru GRATUIT        TREND CONSUTING GROUP
Firma infiintata in anul 1992 cu profil de consultanta in management, atestata de AMCOR ( Asociatia consultantilor in management din Romania)

Trend Consulting Group SRL a acumulat experiență prin misiuni de consultanță finalizate cu succes în următoarele categorii de activități de consultanță:

Management strategic - restructurare / privatizare , domeniu în care a realizat studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru privatizarea unui număr de peste 30 de întreprinderi, din care 80% s-au privatizat cu succes.

S-au realizat, de asemenea, studii de strategie pentru redresarea sau ieșirea din criza a unor întreprinderi cu capital majoritar de stat, în majoritatea cazurilor în colaborare cu firme internaționale de consultanță.

Asistență de specialitate pentru elaborarea de Cereri de finanțare la Proiecte internaționale și naționale (Phare, Sapard, Banca Mondială, Life, Calist, Fonduri structurale, PNDR, AIPPIMM)

Un domeniu în care firma a acumulat o experiență remarcabilă este Managementul și marketing-ul pentru agricultură și industrie alimentară .

Managementul industrial, marketing și engineering, domeniu în care s-au efectuat mai multe misiuni reprezentative pentru marile întreprinderi industriale în dificultate, pentru care s-au elaborat scenarii financiare de redresare și programe de acțiuni strategice.

În Managementul mediului s-au elaborat proiecte de aproximare și armonizare a legislației de mediu pentru alinierea la reglementările europene și activități de monitorizare a unor proiecte de asistență pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în România.

Managementul resurselor umane și evaluarea managerilor a constituit o preocupare constantă a firmei, care a elaborat studii de evaluare a capabilităților manageriale pe baza unei metodologii adaptate la specificul perioadei de tranziție economica din România.

Asistență internațională, identificarea și managementul proiectelor au fost, de asemenea, activități multiple începând cu elaborarea unor drafturi pentru termeni de referință și identificarea unor teme și activități eligibile, mai ales pentru întreprinzătorii mici și mijlocii, precum și managementul unor proiecte de consultanță cu parteneri locali și internaționali.

Cu privire la Proiectarea și implementarea sistemelor informaționale pentru management, consultanții firmei au fost preocupați de introducerea în România a sistemelor informaționale integrate de întreprindere (ERP).

OFERTA PRODUSE/SERVICII :: Trend Consulting Group SRL ofera servicii de consultanta si training pentru crearea si dezvoltarea afacerilor, iesire din criza si restructurare.
Profilul firmei conține următoarele domenii de consultanță în management, recunoscute pe plan European/ FEACO și adoptate și de Asociația Consultanților în management din România (AMCOR):

Strategii, metodologii și metode de dezvoltare organizațională;
Managementul operațional;
Managementul resurselor umane;
Managementul sistemelor TIC;
Servicii externalizate (Outsourcing, inclusiv Managementul proiectelor).

În portofoliul firmei sunt incluse și servicii de training pentru manageri și consultanți, de regulă, atașate proiectelor și cercetărilor în economie - management. De aceea, în profilul firmei sunt cuprinse și activități de Cercetare si extensie de metodologii de consultanță, activități de training și alte forme de învățământ, precum si Editarea cărților de specialitate și a altor publicații. // // CUI: 2377628

FIRMA INSCRISA GRATUIT. DATELE DE CONTACT SUNT VIZIBILE DOAR MEMBRILOR PLATITORI.

[ TRIMITE MESAJ ]