UTILAJE SIBIU


FIRME >> UTILAJE


DUO CONSULT- SIBIU
Bună ziua ! Au reînceput controalele agentilor economici ! Ce putem NOI face pentru dumneavoastra? - Securitate și Sănătate în Muncă (fosta Protectia Muncii) - consultanta si prestari servicii. - Situatii de Urgenta (fostul PSI) - consultanta si prestari servicii. Iată 10 Motive pentru alegerea unui serviciu extern de Securitate și Sănătate în Muncă & Situatii de Urgenta pentru firma dumneavoastra ? 1. este mult mai avantajos financiar sa lucrezi cu un serviciu extern de protectia muncii abilitat decat sa ai un angajat specializat pe aceste domenii. Daca agentul economic achizitioneaza un pachet mai complex, atunci oferta furnizorului va fi mai avantajoasa, 2. agentul economic evita amenzile aparute in cadrul unui control pe teme de Securitatea Muncii si PSI, 3. serviciul extern de Securitatea Muncii, este la curent cu toate noutatile din domeniu, schimbarile legislative sunt aduse imediat la cunostiinta agentului economic astfel incat acesta nu este luat prin surprindere in cazul unui control, 4. avand contact cu multe companii, serviciul extern de Securitatea Muncii poate identifica rapid punctele negative sau pozitive din compania dumneavoastra, serviciul extern cunoaste felul in care autoritatile intra in contact cu o companie in cazul unui control, 5. serviciul extern de Securitatea Muncii are toate cursurile specifice efectuate, nu va trebui sa investiti sume considerabile pentru cursuri specifice, nu trebuie sa va bazati doar pe un angajat din cadrul companiei , 6. serviciile externe de Securitatea Muncii sunt formate din mai multi specialisti care au contact permanent cu mediul legislativ specific, 7. nu trebuie sa va trimiti personalul periodic sa efectueze cursuri de Securitatea Muncii, care nu sunt ieftine, necesitand in marea majoritate a cazurilor studii superioare tehnice, 8. un serviciu extern de Securitatea Muncii respectabil este la dispozitia clientului atunci cand acesta are nevoie, 9. serviciul extern nu va refuza niciodata inca o sarcina in plus, 10. externalizarea serviciilor reduce costurile interne ale unei companii. Securitate și Sănătate în Muncă Documentație completă obligatorie - particularizată specificului unității/afacerii dumneavoastra Realizată conform Legii Securității și Sănătății în Muncă în România (L319/2006, HG 1425/2006) și OHSAS 18001 cu următorul conținut: & #9679; Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicați în sistemul de muncă; Elaborarea deciziilor și procedurilor care susțin managementul SSM în unitatea dumneavoastra (redactate în nume propriu); Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică și instruirea suplimentară); Elaborarea Planului de Prevenire și Protecție rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesitățile unității dumneavoastra, ținând cont de politica și/sau de posibilitățile dumneavoastra materiale și/sau investiționale); Elaborarea Instrucțiunilor Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea dumneavoastra (pe baza documentațiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice și de lucru); Elaborarea de instrucțiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru; Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecție conform HG 1048/2006 (setul de documente conține evaluarea propriu zisă; Teste în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală; Elaborarea documentelor specifice organizării și funcționării Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (setul de documente conține convocator, model proces verbal de ședință, model raportul administratorului sau directorului general); Realizarea evidenței meseriilor și a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor; Realizarea evidenței posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; Realizarea evidenței posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic; Întocmirea registrului privind monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță; Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă; Întocmirea registrului privind urmărirea întreținerii, manipulării și depozitarii echipamentelor individuale de protecție; Întocmirea anexelor fișelor postului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă pentru toate categoriile de personal; Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM; Alegerea din rândul angajaților a reprezentantului lucrătorilor cu atribuții specifice în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (setul de documente conține un model de proces verbal de ședință, formular de înștiințare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere); Consiliere de specialitate pentru: Găsirea împreună a celor mai eficiente soluții în vederea organizării activității de prevenire și protecție în unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) în funcție de necesitățile și posibilitățile dumneavoastra reale. Consiliere în domeniul coordonării de securitate și sănătate în muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuție (declarația prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenții SSM, etc.), inspecții în șantier, rapoarte, inclusiv seminar practic în domeniu pentru începători; Îmbunătățirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii: Auditarea periodică a unității tale în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Organizarea de instruiri de conștientizare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (instrument modern, european, indispensabil în formarea unei mentalități sănătoase față de SSM); Organizarea de activități practice în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (exemplu: cum se completează fișele de instruire individuală și colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, etc. Autorizarea internă din punct de vedere a securității și sănătății în muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru; Redactarea și împlementarea politicii unității în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Împlementarea în unitatea dumneavoastra a programului de motivare/sancționare a personalului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete); Eficientizarea colaborării cu instituțiile statului (Inspecția Muncii, Direcția de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea și participarea la proiecte comune în domeniu sau în domenii conexe; Organizarea și monitorizarea activității de prevenire și protecție din unitatea dumneavoastra prin: Monitorizarea serviciului de prevenire și protecție intern sau extern prin realizarea de inspecții sau audituri independente; Alte servicii: Colaborare în cadrul proiectelor europene aflate în derulare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Colaborare cu instituțiile statului (inspecția muncii) în vederea realizării unei propagande sănătoase în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Voluntariat în limita a 12 ore/lună în cadrul unor proiecte în domeniul Securității și Sănătății în Muncă cum ar fi: programe de conștientizare a lucrătorilor din prima linie, grupurile sensibile la riscuri, materiale de propagandă; PSI & #8211; Situatii de Urgenta Documentație completă obligatorie - particularizată specificului unității/afacerii dumneavoastra realizată conform art. 17 - 19 din Ordinul 163/2007. Dispoziția privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor; Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă; Dispoziția privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; Dispoziția privind organizarea instruirii personalului; Dispoziția de constituire a serviciului privat pentru situații de urgență ori contract/convenție cu un alt serviciu privat pentru situații de urgență; Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale; Convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile/antrepriză; Dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii; Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. Fișa obiectivului; Registrele instalațiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu; Registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul, formulare; Lista operatorilor economici/instituțiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea domeniului de activitate al acestora și a numărului și termenului de valabilitate ale contractului; Planurile de protecție împotriva incendiilor; Evidența exercițiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcției; Evidența exercițiilor de intervenție efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; Rapoartele de intervenție ale serviciului privat pentru situații de urgență; Fișele si tematicile de instruire, conform reglementărilor specifice; Lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii; Grafice de întreținere și verificare, conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu; Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii; Programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. Actualizarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor dacă s-au produs modificări ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificări ale personalului cu atribuții stabilite conform acestora, s-au produs modificări referitoare la construcții, instalații sau la specificul activității. O zi buna si o saptamana frumoasa Cu stima, Ec.Ing.Dip.Ovidiu Opris Expert in Securitate si Sanatate in Munca Cadru Tehnic in domeniul Situatiilor de Urgenta
Vanzari Oferta : INTOCMIRE DOCUMENTATIE, EVALUARE RISCURI, ASISTENTA PERIODICA, CERCETARE ACCIDENTE DE MUNCA, AUDIT DE SECURITATE A FIRMEI. . . Firma din SIBIU

REFRESH SERVICE SRL- Sibiu
Comercializam piese de schimb pentru autoturisme, auto avariate, utilaje agricole si forestiere (tractoare, combine, pluguri, cositori, semanatori) De asemenea va putem oferi servicii de intretinere si reparatii utilaje Va informam ca va putem furniza piese de schimb pentru cele mai cunoscute marci de tractoare, combine, utilaje agricole si forestiere. Printre marci amintim: BELARUS, CASE IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, FENDT, JCB, JOHN DEERE, KUBOTA, LAMBORGHINI, LANDINI, MASSEY FERGUSON, Mc CORMICK, NEW HOLLAND, SAME, STEYR, UTB, VALTRA, ZETOR. Piesele sunt importante direct din Germania, iar termenul de livrare este: - 2-3 zile lucratoare - par avion (la urgenta) - 4-6 zile lucratoare - reperele aflate in stoc in depozitul central. Pentru un partener de incredere apelati la: > > > REFRESH SERVICE -SIBIU-
Vanzari Oferta : Comercializam o gama variata de piese de schimb si accesorii pentru autovehicule: autoturisme , autoutilitare, tractoare, combine, utilaje agricole si forestiere . Elemente caroserie, Anvelope, Acumulatoare / Baterii, Becuri, Uleiuri, Piese asamblare motor, Scule, Piese asamblare electromotor / alternator, etc . Firma din Sibiu

SERTECH INDUSTRY SRL- Sibiu
SERTECH Industry SRL, este o firma specializata in proiectarea, dezvoltarea si implementarea de echipamente, instalatii, concepte si tehnologii de process pentru industria de prelucrare a lemnului. SERTECH ofera servicii complete de inginerie a proceselor de fabricatie, de la proiectarea, dezvoltarea si implementare acestora, pana la montarea, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului operator pentru instalatii, utilaje si echipamente specifice industriei lemnului. Baza activitatii noastre este satisface in cel mai scurt timp a solicitarilor clientilor nostri , in conditii de calitate maxima. Motoul nostru: Servicii tehnice la fix!
Vanzari Oferta : SERTECH Industry SRL va ofera: Consultanta si proiecte de fluxuri, tehnologii, optimizari fluxuri tehnologice Servicii complete de instalari, ateliere, fabrici - la cheie : Montare, demontare, relocare utilaje si linii tehnologice Punere in functiune a utilajelor, echipamentelor sau liniilor de productie Intretinere si reparatii ocazionale, reglaje si ajustariu ale parametri de functionare ai utilajelor sau liniilor de fabricatie Asistenta tehnica directa si online pentru contractele in derulare Instruire personal operator , de deservire, intretinere si reparatii nespecializate Piese de schimb, consumabile, dispozitive si scule specializate, lasere industriale Automatizari pentru industria lemnului . . Firma din Sibiu

DARCPRO SRL- Sibiu
Producem elemente din fier forjat la preturi de exceptie. Cu acestea se executa: porti, garduri, balcoane, grilaje pentru ferestre si usi, copertine, mobilier si galerii, obiecte decorative ... Datorita avantajelor pe care le prezinta, fierul forjat se utilizeaza la realizarea celor mai variate produse metalice, oriunde exista cerinte deosebite privind marimea incarcarilor, a rezistentei in timp, minimizarea greutatii proiectelor dar si de design. Calitatea produselor e garantata atat de echipamentele moderne , de materialele de calitate, cat si de echipa de profesionisti bine pregatita, completate de facilitati de productie de ultima generatie, constant innoite si imbunatatite. Proiectam si producem dispozitive, stante, matrite, scule si utilaje pentru deformare plastica a metalului. De exemplu asiguram dotarea completa a atelierelor oe prelucrare a Fierului Forjat :amprentare, marcare, torsionare , spiralare, torsionare... .
Vanzari Oferta : Producem scule dispozitive, stante matrite si masini si avem omologata in fabricatie o familie de dispozitive specializate in executia elementelor din Fier-Forjat. Amprentam profile pline, tevi patrate si rectangulare. Producem elemente fier forjat . Darcpro . Firma din Sibiu

LUBTECH CORPORATION SRL- Sibiu
LUBTECH Corporation este partenerul tau de incredere pe piata pieselor de schimb din Romania. Am inceput in 2013 cu import si distributie de piese pentru : camioane, utilaje de constructii, utilaje agricole, compresoare, stivuitoare, autoturisme si astazi va oferim o gama complexa si variata de produse. Suntem o companie dinamica, matura si ambitioasa. Avem obiective, standarde si un mediu de lucru conform normelor europene. Obiectivul nostru de viitor va ramane acelasi: satisfactia clientului pe primul plan. Misiunea noastra este de a oferi produse de cea mai buna calitate iar clientul sa se declare pe deplin multumit. Echipa LUBTECH Corporation se afla intr-un continuu proces de invatare si adaptare la nou. Punem pe primul plan respectul fata de client, promptitudinea si profesionalismul. Adaugam la acestea, o echipa tanara si ambitioasa. La sfarsit, venim cu o oferta de piese incredibil de bogata, adaptata permanent cerintelor dumneavoastra. Cu respect, Echipa LUBTECH
Vanzari Oferta : filtre aer / filtre ulei / filtre combustibili / filtre hidraulice / filtre habitaclu / separatoare / filtre industriale / filtre aer comprimat / cartuse si saci de filtrare / lubrifianti / lubrifianti industriali / lichide speciale / unsori / piese si accesorii autocamioane , autobuze si microbuze / utilaje grele / utilaje si masini forestiere / foreze / utilaje agricole / compresoare / motoare navale / generatoare / motostivuitoare / mica mecanizare / autoutilitare si autoturisme / industrie THE BEST QUALITY Portofoliul de marci : ATLAS, BOBCAT, BOMAG, CASE, CASE-POCLAIN, CATERPILLAR, DAEWOO, DEMAG, FAI, FAU-FRISCH, FERMEC, FIAT-HITACHI, HANOMAG, HITACHI, HYUNDAI, JCB, KOMATSU, KRAMER, LIEBHERR, LINDE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, O& K, SAMSUNG, TEREX, VOLVO . ORIGINALE SI AFTERMARKET , DONALDSON , SF FILET , UNIFLUX , FLEETGUARD , MANN FILET , FIAMM , SOGEFI PRO , WIX FILTER , HIFI FILTER , BALDWIN , ETC . Firma din Sibiu

CONCEFA- Sibiu
SC CONCEFA SA SIBIU Inchiriaza scule si utilaje de constructii :Societatea noastra va pune la dispozitie o gama variata de scule si utilaje de constructii , containere dormitor , cofraje Ringer , cofraje metalice , cofraje Doka , popi metalici e.t.c. la cele mai avantajoase preturi .
Vanzari Oferta : SC CONCEFA SA SIBIU Inchiriaza scule si utilaje de constructii :Societatea noastra va pune la dispozitie o gama variata de scule si utilaje de constructii , containere dormitor , cofraje Ringer , cofraje metalice , cofraje Doka , popi metalici e.t.c. la cele mai avantajoase preturi . . SC CONCEFA SA SIBIU Inchiriaza scule si utilaje de constructii :Societatea noastra va pune la dispozitie o gama variata de scule si utilaje de constructii , containere dormitor , cofraje Ringer , cofraje metalice , cofraje Doka , popi metalici e.t.c. la cele mai avantajoase preturi . . Firma din Sibiu

MEPRO- Sibiu
Firma noastră activează in domeniul poliuretanului. Furnizează echipamente si materii prime pentru diferite produse din domeniul poliuretanului. Producem matrițe pentru piese din poliuretan cu diferite densități, de la burete pana la imitație de lemn. Utilajele de joasa si înaltă presiune de înaltă calitate cu raport ridicat, calitate./preț. Firma noastră poate sa va ajute cu proiectele noi si cu îmbunătățirea produselor si a producției. Va punem la dispoziție piese de schimb, accesorii si service pentru utilajele.
Vanzari Oferta : Utilaje pentru poliuretan. de joasa si înaltă presiune, de injectat si de pulverizat. Utilaje de ambalat cu poliuretan. Utilaje pentru panouri sandwich. Materii prime de la densitate 10 Kg/mc pana la densitate 1000 Kg/mc. Matrițe pentru piese din poliuretan, cu diferite densități. Consultanta in domeniul poliuretanului. . . Firma din Sibiu


Nu gasiti ceea ce cautati? Incercati aici:Filtreaza firme dupa localitate pentru UTILAJE :
Alba Iulia - ALEXANDRIA - ARAD - Bacau - Baia Mare - Bistrita - Botosani - Braila - Brasov - Bucuresti - Buzau - Calarasi - Cluj - Constanta - Craiova - Dej - Deva - Drobeta Turnu Severin - Focsani - Galati - Hunedoara - Iasi - Medias - Miercurea Ciuc - Odorheiu Secuiesc - Oradea - Petrosani - Piatra Neamt - Pitesti - Ploiesti - Radauti - Ramnicu Valcea - Resita - Satu Mare - Sfantu Gheorghe - Sibiu - Sighisoara - Slatina - Slobozia - Suceava - Targoviste - Targu Jiu - Targu Mures - Targu Neamt - Timisoara - Tulcea - Vaslui - Zalau -