Fezabilitate studiiCRISTIAN STEFAN GROUP SRL- Ploiesti
... cu lemn, produse din lemn si materiale de constructii. Consultanta in afaceri, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii si planuri de marketing. Managementul proiectelor - Lemn, produse ...

DUPLICOM GRUP S.R.L.- Vaslui
... de finantare, elaborare proiecte complete de finantare, intocmire planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de piata, implementare proiecte cu finantare nerambursabila. Firma este atestata si pentru ...

NIBA SISTEM SRL- Bucuresti
... , Audit energetic , Termoviziune infrarosu pentru cladiri si instalatii , Studii fezabilitate energii regenerabile , Asistenta tehnica proiectare si executie reabilitare termica imobile . Recomandarile ...

DEM MEDIA EVENTS- Galati
... de Investitii; Documentatie de Finantare; Cerere de Finantare; Planuri de Afaceri; Studii de Fezabilitate; - * Va oferim servicii de consultanta pentru urmatoarele programe de finantare nerambursabila: ...

ECOLOGIE-EXPERT (ECOEXPERT)- Republica Moldova
... Biodiversitate (floră și faună); Gestionarea deșeurilor. - Elaborarea de studii: Prefezabilitate, Fezabilitate, Evaluarea impactului de mediu, Plan Local de Acțiuni pentru Mediu, ...

TREND CONSUTING GROUP- Bucuresti
... Management strategic - restructurare / privatizare , domeniu în care a realizat studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru privatizarea unui număr de peste 30 de întreprinderi, din care 80% s-au ...

S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.RL.- Pitesti
.. #539; iei in fa& #539; a comisiilor de specialitate. Alte servicii Studiu de fezabilitate; înainte de demararea contractului de proiectare este necesară analizarea situa& #539; iei terenului.... cât și a tuturor etapelor ce preced (certificat de urbanism, avize preliminare) Studii speciale: studiu geotehnic, expertize, verificări Urbanism: investi& #539; iile importante urmăresc..

M HOLDING INTERNATIONAL INC LTD- Sibiu
... generală, financiară și tehnologică cu audierea locației; & #8226; Studii de Oportunitate/Soluție/Pre-Fezabilitate; & #8226; Studii de Fezabilitate conform HG nr.28/2008 (SF); & #8226; Întocmirea ...

CENTRU DE ELABORARE PROIECTE UNIONALE SRL- Targu Mures
... de finantare, planuri de afaceri, implementare proiecte, fonduri guvernamentale, studii de fezabilitate, consultanta IMM, fonduri nerambursabile unionale, plan de afaceri -

FANATIC GRUP CONSTRUCT - Petrosani
... reducerea costurilor de executie a proiectului prin asistenta specializata. -Studii de prefezabilitate; -Studii de fezabilitate; -Intocmire documentatie economica; -Intocmire documentatie de licitatie; ...

CASE DIVERSE SRL- Fagaras
... - Detalii de Executie (D.E.) - Proiect Tehnic (P.T.) si Detaliile de Executie (D.E.) -Studii de fezabilitate - P.U.Z , P.U.D. - Avize -

BRATU EDUARD PFA- Focsani
Deocamdata scriu proiecte pentru atragerea de fonduri europene pentru firme. Dar intentionez sa deschid si o afacere proprie. - Consultanta fonduri europene, Documentatii pentru finantare, Planuri de afaceri, Studii de fezabilitate (pentru proiecte industriale in general). -

VARIA HOLDING SRL- Bucuresti
... Proiectare instalatii, executie instalatii, constructii si amenajari, consultanta si studii de fezabilitate, verificare instalatii gaze, revizie intalatii -

INTERNATIONAL GUIDANCE FOR BUSINESS SRL- Galati
... fundamentarea proceselor decizionale.  Efectuarea de analize economico-financiare si studii de fezabilitate.  Diagnostic financiar si expertiza financiar-contabila asupra intregii activitati.  Evaluari ...

GEOCAD AMD SRL- Ploiesti
Efectuam studii geotehnice pentru constructii de locuinte, obiective industriale, agrare, alimentari cu apa, gaze, ...

ECO TERRA S.R.L.- Sibiu
... Intocmim documentatii tehnice pentru avize si autorizatii de gospodarirea apelor, studii de dispersie poluanti atmosferici, analize fizico-chimice pentru sol, apa, aer. Implementare si audit ...

STUDII GEOTEHNICE PFA- Sibiu
Persoana Fizica Autorizata, experienta de 20 de ani in domeniu, realizez studii geotehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire pentru constructii civile si industriale, PUZ, ...

INFO NETWORKS SRL- Bucuresti
... si consultanta in domeniu, Cadastru , Intabulare, Masuratori topografice, Studii topografice, evaluare imobiliara; expertiza evaluari imobiliare; - Studii topografice, evaluare ...

E-TRANSLATION- Bucuresti
... de audit, bilanturi, standarde de contabilitate, reglementari in domeniul financiar, studii de piata, analiza si cercetare economica, marketing, resurse umane, documentatii pentru licitatii, ...

MIRABILIS SRL- Targu Mures
... finantare - plan de afaceri - plan de marketing - analiza cost-beneficiu - studiu de fezabilitate - plan de investitii -

FABRICA FONDURILOR STRUCTURALE S.R.L:- Focsani
... fondurilor structurale si de coeziune 2007 - 2013 - plan de afaceri, studiu de fezabilitate, intocmire documentatie completa in vederea solicitarii unei finantari, consultanta in vederea ...

BESTPROFI- Oradea
... sistemului de siguranta prosdusului alimentar HACCP-ISO 22000, Intocmire studii de impact asupra starii de sanatate a populatiei -

CLAUDIA DESIGN ART- Bucuresti
... rezistenta, instalatii incalzire, electrice, sanitare, expertize tehnice, studii geotehnice, asistenta tehnica, PUZ-uri, PUD-uri. -

HIDROPROGRAM-IMPEX SRL- Baia Mare
... ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR DE GOSPODARIRE A APELOR SI DE MEDIU. Intocmire STUDII DE IMPACT DE MEDIU, BILANTURI DE MEDIU Intocmire EVALUARI DE RISC DE MEDIU Intocmire STUDIU DE INUNDABILITATE -

PF PANA GABRIEL CIPRIAN- Bucuresti
... topografice judiciare - topografie inginereasca , cadastru , intabulari CF, studii topo , ridicari si trasari topografice pentru pers fizice si juridice , expertize topo , intocmiri ...

Pagina: [1]Nu gasiti ceea ce cautati? Incercati aici: